Vítání občánků

V sobotu 17.prosince 2011 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti vítání občánků. Do
obřadní síně na radnici se dostavilo šest nových občánků se svými rodiči a dalšími
příbuznými. Byli to Robin Cina, Jennifer Cinová, Kryštof Eichler, Nikola Honzíková, Jessica
Masnerová a Rudolf Rolko. Na začátku obřadu přítomným recitovali básničky děti z mateřské
školky. Poté měl projev starosta obce Ctirad Hirš. Na závěr rodiče podepsali zápis do pamětní
knihy a převzali upomínkové dárky.