Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti uspořádal 26.února letos první vítání občánků. Starosta
městysu Ctirad Hirš na radnici přivítal tři kluky a dvě děvčátka s jejich rodiči a dalšími
příbuznými. Do kroniky byli zapsáni Sebastián Cretan, Adéla Hnízdilová, Štěpán Janský,
Tereza Kohoutová a Tomáš Tábořík.