V Chodovce vítali nové občánky

Sbor pro občanské záležitosti v Chodové Plané zorganizoval letos již druhé vítání občánků.
Celkem osm nových občánků přivítal 4.června na radnici místostarosta městysu Ing. Jan
Volný. Po zápisu do pamětní knihy dostaly všechny děti dárky a na památku se vyfotily se
svými rodiči i s dalšími příbuznými.

Jiří Straka