Dětský maškarní bál 2012

SRPDŠ při ZŠ Chodová Planá uspořádalo Dětský maškarní bál. Sál byl zcela
zaplněn 120ti krásnými maskami. Těžko říci, která maska byla
nejkrásnější, všechny byly krásné, nápadité, úžasné. Součástí programu
bylo nádherné vystoupení kroužku aerobic z Plané pod vedením paní
učitelky Moniky Pelánové. Současně s různými soutěžemi a tancem se v
přísálí mohly děti zapojit do dalších soutěží a barevného kreslení.
Velké poděkování patří sponzorům : Městys Chodová Planá, Chodovka a.s.,
Luboš Hlačík - truhlářství, Chodovar s.r.o., Holet Slunce, manželé
Brümmerovi, Polytec s.r.o., odborový svaz Kovo Polytec,
Věra Tmějová - Penzion Andrea, Ing.Jiří Dufka - Masna, Restaurace u Brožů,
Vu Thanh Trung - Obchodní dům BALA, Hung Lien Tran - Večerka.
Všem, kteří se na pořádání maškarního bálu podíleli, patří velký dík.

Světla Ambrožová