Veřejné vyhlášky
Řád veřejného pohřebiště(pdf)
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2011(pdf)
o místním poplatku z ubytovací kapacity
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.4/2011(pdf)
kterou se zrušuje obecně závazná přihláška o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Chodová Planá
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2011(pdf)
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2011(pdf)
o místním poplatku ze psů.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.4/2010(doc)
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2010(doc)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2010(doc)
O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2010(doc)
O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2009(doc)
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2009(doc)
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2008(doc)
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístroju zakázáno
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2008(doc)
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2007(pdf)
Požární řád
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 (pdf)
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2006
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ze dne 14.12. 2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvío místním poplatku
Obecně závazná vyhláška č. 02 / 2002 - Řád veřejných pohřebišť Chodová Planá a Michalovy Hory
Obecně závazná vyhláška obce Chodová Planá O vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce Chodová Planá.
Vyhláška obce Chodová Planá ze dne 14. července 1997 o ochraně životního prostředí a veřejném pořádku.
Obecní zastupitelstvo obce Chodová Planá se podle § 16 a 36 odst. 1 písm.b, zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění zákona č. 410/1992 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny usneslo dne 19. Září 1994 na vydání vyhlášky o ochraně území zámeckého parku.