Aktualizace 15.2.2012Územní plán Chodová Planá - Odůvodnění územního plánu - část A (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Odůvodnění územního plánu - část B (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Tabulka ZPF - část B (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Výkres základního členění území (pdf)

Územní plán Chodová Planá - výkres - Hlavní výkres - úprava před vydáním (pdf)

Územní plán Chodová Planá - hlavní výkres - Hlavní výkres (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Koncepce dopravní infrastruktury (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Koncepce technické infrastruktury (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Koordinační výkres (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Širší vztahy (pdf)

Územní plán Chodová Planá - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf)