Výškovice (něm. Wischkowitz) založili Výškovce, páni z blízkého hradu Výškov v 11.století. Již v roce 1273 jsou však Výškovice majetkem kláštera Teplá a jím zůstaly až do zrušení poddanského poměru 1848. Ves byla založena jako okrouhlice s osmi dvory, patřila k farnosti Ovesné Kladruby a přežívala po staletí jako zemědělská obec v poměrně nepříznivé vyšší poloze (691 m n.m.). Už SCHALLER (1788) připomínal dole při Bukovém lese vápencový lom, kterým byla obec proslulá. Až nověji vznikl dioritový kamenolom dole při silnici. Obec měla vlastní cihelničku. V roce 1838 měly Výškovice 160 obyvatel a v roce 1900 kulminoval počet na 190 osobách. Ještě po válce )1945) tu žilo 170 německých obyvatel v 33 domech. Po jejich odsunu (1947) se tu natáčel známý film "VES V POHRANIČÍ". Ještě v roce 1965 tu bydlelo 12 obyvatel a ves patřila pod MNV Michalovy Hory. Brzy však (1970) byla stavení stržena s výjimkou dosud stojícího dvora čp. 2 a v roce 1974 byla ves oficiálně zrušena.
Odkaz na zajímavé stránky:
http://www.hamelika.cz/obce/vyskovice/vyskovice.htm