Pístov je slavná poutní obec, třebaže počet obyvatel nedosahoval ani stovky. Od nejstarších dob sem mířila procesí poutníků a podle seriosního KLEMENTA už v roce 1236 zde byl kostel, fara a škola, třebaže tehdy obec nepatřila klášteru Teplá. Dnes soudíme, že ves založili Výškovci z hradu, stojícího na protějším svahu vrchu. Mimořádný rozhled z míst nad Pístovem vedl k úvaze, že šlo původně o chodskou strážní hlásku. Již ve 14.století přechází Pístov pod klášter Teplou. Dnešní poutní kostel se starým hřbitovem okolo je dominantou obce, stavěn 1750-1765 podle plánů Dientzenhoferových. Po staletí byl Pístov významným farním centrem a původně sahala farnost až ke Kosímu potoku. Patřily sem i Úšovice. Mezi pomístními názvy přežila do roku 1945 řada českých. Na svahu Hory je dnes Pístovská mohyla, která připomíná 68 obětí z konce války a kde se každoročně od roku 1946 konají hojně navštěvované tryzny. Také tradiční pouti se slavnostní mší v poutním kostele sv.Bartoloměje přežívají. V obci má ateliér známý mariánskolázeňský sochař Vítězslav Eibl.


Kostel
foto (Autor: Gustav Batrla)