Dolní Kramolín je starobylá chodská obec, která patřila králi. V roce 1228 ji přemyslovský král vyměnil s klášterem Teplou za Hroznatovu vinohrady na Litoměřicku. Od té doby zůstávala na jižní hranici klášterního panství i s Mnišským lesem a od roku 1501 i se slavným rybníkem Regentem. Obec leží v údolí na Kosím potoce a nad ním je pětiobloukový kamenný most, dílo Friedricha Zicklera z Mariánských Lázní. Dominantou obce je bývalý klášterní dvůr s někdejším zámečkem. Za pozemkové reformy 1920 byl odňat i s pozemky klášteru. Majitelem se stal Ing.Tenora. Ve 13.století se nazýval "Pacholínkův dvůr". Na protějším svahu měl klášter velký ovčín. V louce pod obcí stojí zaniklá stáčírna minerálky Ilsano. V okolí Ilsana vyvěrá několik drobných vývěrů minerálních pramenů. Jižně nad obcí se tyčí Hubertův vrch a pomístní název "Starý Kramolín" prozrazuje, že původní osídlení snad dokonce hradiště bývalo zde. Obec proslavil mlynářský rod Haniků na zdejším rovněž zaniklém mlýně. Odtud vyšel slavný průkopník elektřiny v kraji - Franz Hanika.