Hostíčkov (něm. Hetschigau) je starobylá česká obec. Vznikla jako typická okrouhlice někdy v 11.-12.století. V roce 1273 se uvádí jako majetek kláštera Teplá, ale nájemní dvory tu měli Beneda a Protiva z Třebele, Ješek Kozíhlava z Pnětluk i páni ze Švamberka. Z toho je patrno, že šlo o dobře situovanou a již delší čas existující obec. V roce 1360 získal tepelský klášter. Až v roce 1576 byl donucen Hostíčkov prodat do světských rukou - plánským Šlikům. Od té doby patřila zemědělská ves pod panství Planá až do zrušení poddanství v roce 1848. Patřila původně k farnosti Ovesné Kladruby, později trvale k faře Boněnov Třebaže ležela vždy na samém okraji panství, prosperovala a trvale tu žilo 300 obyvatel. Také na katastru Hostíčkova se těžilo, avšak šlo o horníky z Michalových Hor. Po roce 1848 byl Hostíčkov samostatný a zůstával bohatou obcí mezi sousedy. Přežil obě světové války a po vysídlení obce v roce 1946 tu hospodařili dosídlenci. V roce 1955 byl Hostíčkov převeden pod MNV Boněnov a 1.7.1960 pod MNV Michalovy Hory. Od roku 1980 patří pod správní obec Chodová Planá. Počty obyvatel se neustále snižovaly. V roce 2000 tu žilo jen 6 obyvatel. Bohatství českých pomístních názvů na katastru ukazuje nejen na český původ obce, ale i to, že tu dlouho - stranou dění - přežívalo i české obyvatelstvo.