Holubín (něm.Hollowing) je starobylá původně nepochybně chodská obec, založená jako okrouhlice s osmi dvory v 11.-12.století. Její terénní uzavřenost ji chránila často před vpády vojsk. Byla původním majetkem Hroznaty a jeho otce Sezemy a proto přešla do majetku Hroznatou založeného kláštera Teplá. Od počátků historie obce, po staletí, patřila k farnosti Pístov a ležela na panství premonstrátského kláštera Teplá od jeho založení 1193. S Pístovem sdílela podobné osudy. Až do roku 1848 byla poddanskou obcí kláštera. Obec dlouho přežívala jako česká, i když v okolí už byly obce poněmčeny. Zachovala si řadu českých pomístních názvů i českých příjmení. Z husitských dob a protestantství si uchovávala chladný vztah ke katolictví. Má se za to, že se zde dlouho ve vsi přijímalo podobojí. Kdysi se zde horničilo a těžila se železná ruda. Téměř jediným příjmem však bylo zemědělství. Obec neměla více než sto obyvatel. Po zániku poddanství 1848 byla samostatná pak jako dvojobec s Dolním Kramolínem, pak s Pístovem, po vysídlení Němců byla dosídlena českými zemědělci. 1.7.1960 přešla pod nový okres Tachov a dnes je částí správní obce Chodová Planá.


foto (Autor: Gustav Batrla)

Odkaz na zajímavé stránky:
http://www.hamelika.cz/obce/holubin/holubin.htm