Zaniklá již obec na samém okraji nejen správního území obce, okresu, ale i Plzeňského kraje. Četrné dosud stojící zdi dvorů ukazují na fortel staveb někdejších venkovských dvorů. Ještě v roce 1946 tu žilo 73 obyvatel a byla tu škola. Původní název byl Domaslav, později Německá Domaslav (Deutsch Thomaschlag). Obec sdílela podobné osudy se svou pozdější farností s Boněnovem a sousedním Hostíčkovem. Patřila ke klášteru Teplá a v roce 1576 odkoupil trojici obcí Boněnov plánský Moric ŠLIK. Uváděné sumy ukazují na velikost a cenu obcí: Boněnov koupil za 2331 kop 20 grošů, Hostíčkov za 1598 kop a Domaslav za 240 kop. až do zrušení poddanství patřila obec k plánskému panství, na jehož okraji žila. Další vývoj těžce zasáhl celou tuto oblast, zvláště když byla 1.7.1960 přičleněna pod okres Tachov. Zanikly Výškovice i Domaslavičky, a ostatní okolní obce existují díky paralelnímu rozvoji chalupaření.