Organizační struktura Úřadu městyse v Chodové Plané

Úřední hodiny


Sídlo:    Budova radnice 1. patro
Adresa:    Pohraniční stráže 129
     348 13 Chodová Planá
E-mail:    mestys@chodovaplana.cz
www stránky:    www.chodovaplana.cz
Fax:  374 798 464
C.Ú.:   1980728359/0800 česká spořitelna a.s.
IČ:  00259861


Orgány městyse
Zastupitelstvo městyse
Rada městyse
Starosta
Místostarosta
Úřad městyse

Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse

Zastupitelstvo městyse – 15 členů
Ctirad Hirš Ing. Jan Volný
Mgr. Stanislav Janoch Michal Vasilečko
Ing. Jana Batrlová Mgr. Jan Ambrož
Michaela Brůhová Jindřich Janoch
Ing. Jan Kestřánek Vlastimil Machovec
Oldřiška Nejedlá Zdeňka Štěchová
Ing. Pavel Štěpánek Antonín Vašina
Ing. Sylva Zítková  


Rada městyse – 5 členů
Ctirad Hirš Ing. Jan Volný
Mgr. Stanislav Janoch Michal Vasilečko
Ing. Jana Batrlová  


Starosta Ctirad Hirš
Místostarosta Ing. Jan Volný

Úřad městyse

Starosta
Kancelář č. 9 Ctirad Hirš starosta@chodovaplana.cz   374 798 467
-záležitosti veřejného pořádku
-územní plán městyse
-informace, činnost a záměry městyse
-zastupování městyse navenek
-spolky a dobrovolné organizace


Místostarosta
Kancelář č. 9 Ing. Jan Volný mistostarosta@chodovaplana.cz   374 798 467
-zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává úřad


Tajemník
Kancelář č. 1 Mgr. Jan Kovář tajemnik@chodovaplana.cz 374 794 235
-vedoucí úřadu
-zajišťuje výkon samostatné působnosti
-zajišťuje výkon přenesené působnosti
-plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele
-přijímání petic a stížností
-tvorba OZV a Nařízení
-obecně prospěšné práce
-povolení ke kácení dřevin
-přímo řídí majetkoprávní úsek
-zvláštní užívání místních komunikací


Finanční úsek
Kancelář č. 2
Vedoucí
Ekonomka městyse
Ivana Marcinová marcinova@chodovaplana.cz 374 792 664
-rozpočet městyse
-fond rozvoje bydlení
-pojištění majetku městyse
-knihovna
-veřejné sbírky
-výherní hrací přístroje
Kancelář č. 6
Pokladna Marie Vonešová vonesova@chodovaplana.cz 374 798 464
-úhrady a evidence veškerých místních poplatků
-evidence poplatníků a správa poplatků na likvidaci komunálního odpadu
-úhrada nájmů, kromě nájemného za byty
-správa kulturního domu, akce prodejní, sportovní, kulturní
-úřední deska
-kopírování, fax
-Czech Point


Majetkosprávní úsek
Správa majetku - kancelář č. 8
Růžena Hromířová hromirova@chodovaplana.cz 374 798 303
-evidence pozemků, inventury pozemků
-prodeje, pronájmy a výkupy pozemků, směny pozemků, věcná břemena apod.
-identifikace obecního majetku
-evidence nemovitostí včetně vedení příslušné dokumentace
-správa hřbitovů
-elektronická podatelna
Matrika - kancelář č. 5
Věra Plecitá plecita@chodovaplana.cz 374 798 464
-vedení matriky
-evidence obyvatel
-ověřování podpisů a listin
-přijímání žádostí o vystavení občanských průkazů a cestovních pasů
-zhotovení kopií dokladů
-podatelna


Správce KD Dana Šťáhlavská

Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse

Finanční výbor:
Zdeňka Štěchová předseda
Janochová Stanislava člen
Hlačík Luboš člen


Kontrolní výbor:
Brůhová Michaela předseda
Nejedlá Oldřiška člen
Podlešáková Miloslava člen

Další funkce

Velitel VJO Václav Zimák   725046593
Předseda letopisecké komise: Gustav Batrla  
Předseda SPOZ: Věra Plecitá  
Kronikář městyse: Mgr. Světlana Ambrožová  
CZECHPOINT: Marie Vonešová  

Pracovní doba na úřadě

Pondělí 7,00 – 17,00
Úterý 7,00 – 15,00
Středa 7,00 - 17,00
čtvrtek 7,00 – 15,00
Pátek 7,00 – 13,30

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Středa 7,30 - 11,30 12,30 – 17,00
Pátek 7,30 – 11,30 -

Pověřený úřad pro výkon státní správy – Městský úřad Planá
Pověřený úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Tachov


CHODOVKA a.s.

Sídlo: Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 15, IČO 28000811
Právní forma: akciová společnost
Zakladatel: Městys Chodová Planá
   
Základní (hlavní) obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  Pronájem nemovitostí a půjčování věcí movitých
  Poskytování technických služeb
  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  dokončovací stavební práce
  velkoobchod
  přípravné práce pro stavby
  zednictví
  správa a údržba nemovitostí
  chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
  výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářskáách a tesařských, nábytku a hraček)
  výroba elektřiny

Statutární orgán:

Člen představenstva: Ing Petr Budka  
     
Členové dozorčí rady: Ing. Jan Volný  
  Mgr. Jan Kovář  
  Ctirad Hirš  
  ing. Jan Kestřánek  
  Mgr. Stanislav Janoch  
     
Vedoucí organizace: Ing. Petr Budka, člen představenstva petrbudka@seznam.cz
Ekonom: Ing. Josef Vohlídal vohlidal.chodovka@seznam.cz
Účetní : Stanislava Janochová janochova@chodovaplana.cz
Středisko lesní výroby: Ing. Petr Budka petrbudka@seznam.cz
     
Středisko technických služeb: Ing. Josef Vohlídal vohlidal.chodovka@seznam.cz
  Stanislava Janochová janochova@chodovaplana.cz
     
Telefon: 725076030  
Pracovní doba: Pondělí – pátek 7.00 – 15,30