Nařízení č. 1 /2004 - Plán zimní údržby místních komunikací