Informace občanům
  • Zdravotní ústav se sídlem v Plzni - jednotlivá oddělení zastoupená v tachovské pobočce. (pdf)
  • Důležitá telefonní čísla pro hlášení událostí týkajících se vodovodu a kanalizace.