Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti
kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

Výpisy z neveřejných evidencí:

Více o tom co poskytuje Czech Point si přečtěte na webu www.czechpoint.cz

Kdy si můžete o výpisy požádat:

Po 7,30 – 11,30 12,30 – 16,30
Út 7,30 – 11,30  
St 7,30 – 11,30 12,30 – 16,30
Čt 7,30 – 11,30  
7,30 – 11,30  

Kde:

Budova radnice 1. patro, Pohraniční stráže 129, 348 15 Chodová Planá, kancelář č.6.
Bližší informace na telefonu 374 798 464 nebo e-mailu vonesova@chodovaplana.cz, paní Marie Vonešová.

Přehled a ceník služeb poskytovaných pracovištěm Czech POINT
Služba Co potřebujete Poplatek – 1.str Poplatek – od 2. str.
Výpis z katastru nemovitostí číslo listu vlastnictví, budovy či pozemku 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z rejstříku trestů občanský průkaz, cestovní doklad, plná moc 50,- Kč 0,- Kč
Výpis z obchodního rejstříku IČO 100,- KČ 50,- Kč
Výpis z živnostenského rejstříku IČO 100,- Kč 50,- Kč
Podání živnost vyplněný formulář 1000,- Kč
1.živnost
500,- Kč
další živnost
Změna rozsahu živnosti; ustanovení nového odp.zástupce 500,- -
Jiné změny – jméno, bydliště, místo podnikání, atd. vyplněný formulář 100,- -
Popl. za zpracování podání živnostenský rejstřík vyplněný formulář 50,- -